Cos Uitzendbureau

Wat & Waarom
C.O.S. ondersteunt zonder winstoogmerk maatschappelijk verantwoorde MVO activiteiten. Voor onze opdrachtgevers verzorgen wij de gehele salarisadministratie en we nemen met onze payroll-faciliteit tevens de arbeidsrechtelijke risico's op ons die gepaard gaan met het ondernemerschap. 

Voordelen ook voor ZZP
Aan het in dienst nemen van werknemers zijn voor de werkgever veel administratieve handelingen en risico’s verbonden. De betaling van lonen, kort verzuim, vakantiedagen, feestdagen en vakantieuitkeringen zal moeten plaatsvinden. De aangiftes UWV en Belasting zullen tijdig moeten worden gedaan en de premies daarvan betaald. 
Ook is er bij werkgevers veel verwarring over wanneer een opdracht die ze aan een ZZP`er verstrekken achteraf gezien wordt als een schijnconstructie. Daarom kiezen ze er op grote schaal voor om bij opdrachten bij voorkeur uitzendkrachten in te huren! Hierbij wordt tevens voorzien in  ev. toekomstige verplichte AO, Pensioen verzekeringen en minimumtarieven. 

Hoe
Door gebruik te maken van onze faciliteit wordt het juridisch werkgeverschap met de daaraan verbonden risico’s en verplichtingen overgenomen door C.O.S. en de instelling (rechtspersoon) waar de voorziening is ondergebracht. U bepaalt het uurloon van de werknemer. Aan de hand van het wekelijks ondertekende en opgestuurde werkbriefje, krijgt u een factuur met daarop de gewerkte uren tegen een afgesproken uurtarief. In dit tarief zijn alle kosten en subsidies, voor zover van toepassing, verrekend. De werknemer is per uur in dienst en kan derhalve per uur worden opgezegd.

Tarief
Als u een werknemer zelf in dienst neemt, bent u loon, vakantiedagen, vakantiegeld, feestdagen en hierover het werkgeversaandeel UWV verschuldigd. Dit betekent, afhankelijk van inleners CAO, risicogroep en kortingklasse, dat een werknemer u plm. 1,8* x het brutoloon kost.

Aanmelden werknemer Dit is belangrijk voor de WAB- allocatie functie ( het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt om te profiteren van de gunstige arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten.)
U bepaalt uw eigen inlogcode (bij uw bovenstaande keuze voor werkzoekende), de inloggegevens worden via het door u vermelde mailadres bevestigd. EFB verzorgt selectie en voordracht bij werkgever. 

Aanmelden vacatures, (ev. wijzigingen) en het genereren van beschikbare werknemers; 
(deze voorziening is operationeel en gratis in  http:///www.arbeidsvoorziening.eu . Kies vervolgens "Werkgever") Ook dit is belangrijk voor de WAB- allocatie functie.
Ook hier bepaalt u uw eigen inlogcode, de inloggegevens worden via het door u vermelde mailadres bevestigd. EFB verzorgt selectie en voordracht bij werkgever-werknemer.. De Friso 8A | 9207 DA Drachten | Tel: 0512 - 54 14 25 | info@cos-ub.nl